diumenge, 1 de novembre de 2009

Internet i Hipertext

INTERNET CAMBIA LA FORMA DE LEER…¿Y DE PENSAR?

Descripció

L’article parla sobre l’efecte d’Internet en la capacitat de llegir i pensar de les persones. En el text es poden veure dues opinions contradictòries, ja que segons alguns experts Internet disminueix la capacitat de llegir i limita el pensament, i segons altres experts Internet farà que el éssers humans desenvolupin les seves idees de forma més ràpida i el cervell funcioni de manera més completa. Per tant, ens trobem davant d’un article que ofereix dues visions oposades sobre les conseqüències d’un mateix fenomen , l’ increment cada vegada més gran en l’àmbit informàtic.
Molts dels especialistes no aporten la seva opinió simplement perquè ho estableixen com una deducció lògica, sinó que alguns com Nicholas G. Carr assegura que l’ús d’Internet està influenciant de manera negativa als seus hàbits de lectura.
L’article conclou amb un interrogant a l’aire que compara les màquines amb les persones, i indica que cada vegada més aquestes ultimes estan substituint a les persones, fet que pot afectar en un futur.

Opinió
Internet és una revolució en tots els aspectes, i com ha tal crea dubtes i preguntes. Jo no crec que sigui una eina que canviï la forma de pensar ni de llegir, ja que ha esdevingut una font més d’informació, molt important i a gran escala mundial, sí, però una font més. Si els primers llibres de la història no van fer sinó desenvolupar les capacitats intel·lectuals dels homes, Internet no té perquè ser un retrocés en el nostre procés d’aprenentatge com humans, sinó un pas molt important. Pel que fa a la forma de pensar només la pot modificar en aquelles persones que és limiten al corta i pega, sense buscar més d’una referència per dubte. En l’àmbit de la lectura, l’únic inconvenient que té és que exclou moltes vegades els llibres de sempre, ja que digitalitza tot.
Per tant, Internet és un gran pas de la humanitat, si aquesta sap utilitzar-lo sense renunciar a la pròpia història.


HIPERTEXT

Descripció

Segons els teòrics més rellevants, l’eina més important de les noves tecnologies textuals és d’hipertext. Segons els experts, és un artefacte de gran ajuda, però amb una contrarietat, no se sap al que hi ah fins que s’ha escollit l’opció d’utilitzar-lo. Algunes de les definicions amb les quals se’l descriu són:

- Un model teòric
- Una abstracció
- Una classe de programes informàtics
- Els documents digitals resultants

A l’ hipertext se li ha atribuït dues denominacions importants: literatura hipertextual, i hiperliteratura.
- Literatura hipertextual: Va ser un concepte utilitzat durant molt de temps per englobar varies formes d’hipertext digitals. Per tant, la literatura hipertextual funcionaria a base d’hipertextos.
- Hiperliteratura: Concepte que es refereix a la literatura multilineal sorgida de al lectura. Remet a altres conceptes com: hiperteoria, hipertext de ficció, i hipermedia.

Opinió

L'hipertext és un artifici molt útil a l'hora de cercar informació, ja que és una font d'informació molt gran. És un enllaç que permet relacionar saber i coneixements, fet que sempre és util. Moltes vegades ajuda a aclarar conceptes o a actuar com a pont entre dos informacions complementàries.
Per tant, no la bem com una eina angoixant ni incòmoda, sinó com un estri molt útil si s'utilitza amb sentit pràctic i de forma responsable.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada