dimarts, 8 de desembre de 2009

Les metàfores de Cook

La metàfora tutorial: l’ordinador com a tutor

Aquesta metàfora exposa la relació d’ensenyament – aprenentatge que presenta el model tradicional. Per tant, es basa en el model conductista, és a dir, una resposta adequada a un estímul concret. Hi ha certs programes informàtics que segueixen aquesta practica, ja que l’ordinador esdevé la figura del professor, ja que pot establir la seqüència iniciació (docent) - resposta (alumne) - avaluació (professor). Per tant, l’ordinador adquireix la funció d’iniciació i d’avaluació. Aquests sistema presenta errors, ja que no té en compte la individualització de l’alumne.
Aquesta metàfora es pot relacionar amb la practica feta a classe que consistia en fer un dictat utilitzant el Word. Després un company havia de corregir les faltes d’ortografia en color groc, i més tard cadascú torna al seu lloc per corregir les correccions del seu company.
Aquests dos conceptes es poden relacionar perquè el fet de corregir a un altre persona seguint el propi criteri provoca anular el criteri de l’altre, no tindré en compte que el mestre pot estar equivocat. És a dir, crear una sola conducta a seguir.La metàfora de la construcció: l’ordinador com a alumne

Aquesta visió està centrada en que és l’alumne qui controla l¡ordinador, no al reves. Aquesta tècnica va ser desenvolupada per Piapet, seguidor de Piadget, i parteix de la base que l’alumne ha d’anar descobrint el coneixements per ell mateix, relegant al mestre a un segon pla. Aquests aprenentatge que li dóna tanta autonomia a l’Infant ha estat qüestionat igual que l’aprenentatge conductista. Per tant, s’ha parlat de la descoberta guiada, en la qual el mestre ha de supervisar i ajudar en la descoberta de l’alumne.
Aquesta metàfora es pot relacionar amb l’activitat que hem fet de comentat el llenguatge Logo , ja que com el Logo, l’alumne s’ha d’anar construint el seu aprenentatge a base de petits coneixements, i anar encaixant-los tots de manera autònoma i sense ajuda.La metàfora del laboratori: L’ordinador com a simulador

Permeten a l’alumne una descoberta autònoma però dins d’uns paràmetres, ja que no deixa afegir-ne de nous. Per tant, el grau de llibertat de l’usuari és limitat.
Aquesta metàfora està relacionada amb un programa anomenat Crayon Physics, ja que l’alumne pot anar desenvolupant els seus coneixements mitjançant l’exercici de fer rodar una rodona, però només te com a oferta realitzar aquest exercici, no pot sortir d’aquests paràmetres. Per tant, actua segons la filosofia d’aquesta metàfora.

La metàfora de la caixa d’eines: l’ordinador com a eina

L’ordinador s’ha d’utilitzar a l’escola com una eina de treball. Les eines que ens dóna són molt potents i completes, ja que ofereix una visió molt amplia del món, i tot i que no substitueix l’experiència directa, és un bon complement. Per tant, l’ordinador actua, moltes vegades, com a simulador d’una experiència.
Aquesta metàfora l’hem relacionat amb una activitat de la Zona Clic, anomenada Utillatge químic ja que et permet veure els utensilis que es fan servir en un laboratori químic, però no és una relació directa amb el món real, ja que hom s’endinsa en la matèria però no l’arriba a experimentar.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada