diumenge, 25 d’octubre de 2009

COMUNICACIÓ ORAL, ESCRITA I DIGITAL II

Descripció
Durant aquestes sessions de COED la Lluïsa ens va explicar característiques i tècniques de l’expressió oral i de l’expressió escrita. Pel que fa a l’expressió oral ens va parlar de la correcció fonètica, la fluïdesa a l’hora de parlar, les entonacions i pauses, la precisió del significat, l’absència de barbarismes, l’ús de frases fetes i refranys, la morfosintaxi genuïna i l’ús correcte dels verbs. Pel que fa a l’expressió escrita va profunditzar en la correcció ortogràfica, l’estructura del text, la puntuació i la cal·ligrafia i pulcritud.

En aquestes sessions la Lluïsa també ens va comentar que ja estaven corregides les proves de nivell de la llengua catalana, i que els resultats no havien estat del tot bé. Als que havien suspès els recomanava un suport extra, com els cursos que imparteix la mateixa universitat. De totes formes, al final del segon semestre haurem de sotmetre’ns tots a un altre prova de nivell, amb la que ens jugarem la nota de l’assignatura.

Durant aquestes classes també vam realitzat per parelles un exercici que ens va proposar la Lluïsa, el de parlar sobre les rondalles i les llegendes. Les preguntes que havíem de contestar eren les següents:
- Teniu algun llibre sobre rondalles?
- Sabeu d’algun autor que s’hagi dedicat a recollir-les?
- Diferencia rondalla llegenda
- Coneixeu alguna llegenda vinculada al vostre territori?
- Coneixeu alguna llegenda urbana?

Jo vaig realitzar l’exercici amb la meva companya Judit i vam arribar a la conclusió de que les persones no tenim gaire informació sobre les rondalles, ja que cap de les dues teníem cap llibre de rondalles ni coneixíem cap autor. El que si vam saber és la diferencia entre la rondalla ( conte popular que amaga una conclusió) i la llegenda( narració de fets històrics amb tocs imaginaris). A la penúltima pregunta vam respondre la llegenda de Sant Jordi, vinculada a Catalunya però, en canvi, no coneixiem cap llegenda urbana.


Aprofundiment

A l’apartar d'aprofundiment m’agradaria contestar les preguntes que a la classe no vaig poder per manca d’informació.

Pel que fa als llibres de rondalles, alguns que podem trobar al mercat són els següents: Aplec de rondalles de Valeri Serrà i Voldú; Conte contat: rondalles populars de la costera de Martínez Martínez i Josep Vicents; Millors rondalles catalanes de Joan Amades; o Rondalles de la Ribera de Enric Ramiro.

Tot i que ni jo ni la meva companya vam saber respondre a la segona pregunta ( autors que s’hagin dedicat a recollir rondalles) a la classe els companys van dir dos noms: Pep Coll, i Joan Amades.

Pel que fa a la tercera pregunta, i tot i ser una de les que millor he sabut contestar, he tingut la curiositat de consultar l’Enciclopèdia de la Llengua Catalana per veure quines eren les definicions exactes, el resultat ha estat el següent:
Llegenda: Narració, oral o escrita, d'aparença més o menys històrica, però en realitat amb una major o menor proporció d'elements imaginatius.
Rondalla: Narració breu de caràcter fantàstic, llegendari o amb elements reals, destinada especialment a l'entreteniment dels infants.

Pel que fa a la quarta pregunta – llegenda vinculada al territori- jo vaig contestar la llegenda de Sant Jordi perquè em va semblar que tenia un gran significat dins la cultura catalana ja que es com una especia d’oda a l’amor des d’un punt de vista propi.

Pel que fa a la ultima pregunta, m’agradaria deixar un enllaç on es poden llegir unes quantes llegendes urbanes. Són llegendes que envia la gent a la Televisió de Catalunya, per això em sembla interessant que tothom pugui llegir-les i compartir-les.

Reflexió

Crec que aquestes classes de COED han estat molt útils per diverses raons. Una és el fet de poder repassar diferents aspectes de la llengua catalana i de la seva gramàtica, ja que som molts que necessitem unes pautes per entendre bé la llengua oral i escrita. Com ha dit la Lluïsa molta gent necessitem un suport extra de català, i reflexionant crec que en el meu cas necessito fer molts dictats per millorar la ortografia i escriure de forma més pausada perquè l’escriptura resulti més clara i entenedora.

Un altre aspecte que m’ha semblat interessant d’aquestes sessions ha estat el fet de recalcar la cultura popular mitjançant les llegendes i les rondalles. Sóc de la opinió que moltes vegades la gent oblida que darrera de tota llengua hi ha una cultura oral, que s’ha transmet de generació en generació, i que, actualment, s’està perdent. Crec que és bo que sobretot nosaltres, els futurs mestres, coneguem aquesta cultura oral tan antiga, ja que al treballar amb nens, la base de la societat, podrem torna a inculcar aquesta cultura tan rica. Per tant, m’ha agradat recordar que hi ha moltes llegendes i rondalles perdudes que volen, i deuen, ser descobertes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada