dijous, 15 d’octubre de 2009

COMUNICACIÓ ORAL, ESCRITA I DIGITAL

Descripció

Aquesta setmana el dilluns no em tingut COED a causa del dia del Pilar. No obtant, la setmana passada si que vam tindre classe i vam realitzar diverses activitats. Per començar, la Lliïsa ens va fer posar en grups d'unes quatre o cinc persones. Cadascú amb el seu grup havia de buscar cançons que siguessin descriptives, perque poguessin veure els diferents tipus de descripció que hi ha. Per potenciar encara més els nostres coneixements sobre els diferents tipus de descripcions, ens va entregar a cada grup fragments de textos on es podia veure clarament descripcions tant des de l'àmbit físic com l'emocional.
A la següent sessió de COED la Lluïsa ens va dir quin era el calendar d'entrega de treballs, la qual cosa va ser molt útil per tindre clar el programa de l'assignatura.


Reflexió

Les reflexions que he pogut extreure sobre aquestes dues classes de COED són positives. La sessió en la qual ens va explicar la descripció va ser de gran profit, ja que vaig poder veure tots els tipus de descripció que hi ha, i la diferent manera de realitzarla. És un exercici molt útil pel treball que tenim que entregar posteriorment.
De la segona sessió de la setmana passada puc dir que va ser molt útil i necessaria, ja que em va ajudar a confecionar un bon calendari de treball

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada